Επισκόπηση - Αποσπάσματα

ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
Κείμενο 13 0 8 Απρ. 2018
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
Από το κεφάλαιο XV 41 0 7 Ιαν. 2018
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Από το κεφάλαιο XΧXI (Μέρος Δ') 61 0 30 Δεκ. 2017
ΙΟΎΛΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Από το κεφάλαιο ΧΧΧΙ 63 0 23 Ιουλ. 2017