Επισκόπηση - Αποσπάσματα

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
Από το κεφάλαιο ΧΧΧΙ 66 0 25 Νοε. 2018
ΑΠΡΊΛΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
Κείμενο 18 0 8 Απρ. 2018
ΙΑΝΟΥΆΡΙΟΣ 2018 Ημερομηνία
Από το κεφάλαιο XV 46 0 7 Ιαν. 2018
ΔΕΚΈΜΒΡΙΟΣ 2017 Ημερομηνία
Από το κεφάλαιο XΧXI (Μέρος Δ') 66 0 30 Δεκ. 2017